Rady na dovolenku v ChorvátskuMaximálne povolené rýchlosti v Chorvátsku

V obci: 50 km/h
Mimo obce: 90 km/h
Rýchlostné cesty: 110 km/h
Diaľnice: 130 km/h

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v Chorvátsku

1. januára: Nový rok
Veľkonočné sviatky:
1. mája: Sviatok práce, Turíce
22. júna: Deň boja proti fašizmu
25. júna: Deň štátnosti
5. augusta: Deň víťazstva
15. augusta: Deň Nanebovzatia Panny Márie
8. októbra: Deň nezávislosti (pracovný deň)
1. novembra: Sviatok všetkých svätých
25. a 26. decembra: Prvý a druhý sviatok vianočný

Veľvyslanectvo SR v Chorvátsku

Adresa: Veleposlanstvo Slovačke Republike, Prilaz Gjure Deželica br. 10, 10000, Zagreb
Tel.: +385 1 4848941
Fax: +385 1 4848942
E-mail: slovak.emb@zg.t-com.hr
Veľvyslanec: Ján Báňas, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec.

Dôležité telefónne čísla v Chorvátsku:

Polícia:92
Hasiči:93
Záchranná služba:94
Informácie:112
Všeobecné informácie:981
Informácie o telefónnych číslach v Chorvátsku:988
Informácie o telefónnych číslach v zahraničí:902
Počasie a dopravné informácie:06 520 520
Chorvátsky automotoklub (HAK):01 4640 800

Žltý anjel - Tel: 987 Chorvátsky automotoklub (v prípade volania zo zahraničia alebo z mobilného telefónu: +3851987) Pracovná doba: 0-24 hod. Za poskytnuté služby úhrada v hotovosti alebo akreditívom automotoklubu krajiny, kde je vozidlo evidované.